Dla kandydatów do projektu:

Formularz rekrutacyjny  pobierz

Formularz rekrutacyjny (przykład)  pobierz

Oświadczenie osoby biernej zawodowo  pobierz

Oświadczenie osoby bezrobotnej  pobierz

Oświadczenie osoby długotrwale bezrobotnej  pobierz

Oświadczenie osoby o niskich kwalifikacjach  pobierz

 

Dla uczestników - osób zakwalifikowanych do projektu:

Wzór umowy szkoleniowo - doradczej  pobierz

Wzór biznesplanu   pobierz

Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów szkoleniowych   pobierz

Wniosek o wypłatę stypendium szkoleniowego   pobierz

Oświadczenie osoby pobierającej stypendium szkoleniowe   pobierz

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu wraz z załącznikami   pobierz

Załączniki do regulaminu zwrotu kosztów dojazdu - szkolenie   pobierz

Załączniki do regulaminu zwrotu kosztów dojazdu - doradztwo biznesowe   pobierz

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis pobierz

Umowa o udzielenie wsparcia finansowego pobierz

Oświadczenia uczestnika do umowy o udzielenie wsparcia finansowego pobierz

Wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego 1/2 pobierz

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 2/2 pobierz

Wniosek o wprzyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1/3 pobierz

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 2/3 pobierz

Biznes Plan 3/3 pobierz

Regulamin przyznawania środków finansowych pobierz