Korzyści
Atrakcyjny system wynagrodzenia
Dotacja 23 500 PLN
Uruchom własną firmę!

Po założeniu swojej działalności gospodarczej otrzymasz na start dotację w wysokości 23 500 zł, której nie musisz zwracać. Z takimi pieniędzmi będzie łatwiej działać!
Atrakcyjny system wynagrodzenia
Szkolenie
Dowiesz się jak sprawnie prowadzić własny biznes.

Przygotowaliśmy szkolenie, na którym nabędziesz umiejętności dot. prowadzenia działalności gospodarczej obejmujące zagadnienia księgowe i prawno-administracyjne, zasady rachunkowo-podatkowe oraz przygotowywanie biznesplanów itp. Szkolenie będzie trwało 40 godzin lekcyjnych.
Atrakcyjny system wynagrodzenia
Kadra
Trenerzy i doradcy z wieloletnim doświadczeniem, praktycy biznesu.

Na każdym etapie będą towarzyszyć Tobie nasi eksperci, którzy fachowo przygotują Cię do założenia i poprowadzenia firmy. Trenerzy i doradcy wiedzą dokładnie z czym przyjdzie Ci się zmierzyć w codziennym funkcjonowaniu firmy. Jako doświadczeni praktycy powiedzą Ci jak radzić sobie w różnych sytuacjach.
Atrakcyjny system wynagrodzenia
Pieniądze na start
Wsparcie finansowe Twojej firmy przez pierwsze pół roku.

Aby poczuć się pewniej w pierwszych miesiącach prowadzenia firmy, otrzymasz dodatkowo 800 zł co miesiąc przez pierwsze 6 miesięcy.
Atrakcyjny system wynagrodzenia
Pomoc dla firmy
Wsparcie doradców i mentorów w codziennym funkcjonowaniu Twojej firmy.

W trakcie pierwszych miesięcy prowadzenia własnej firmy zawsze przyda się pomoc ze strony kogoś doświadczonego. Dlatego nasi doradcy będą dostępni dla Ciebie, abyś mógł korzystać z ich wiedzy i doświadczenia podczas codziennego prowadzenia firmy.
Atrakcyjny system wynagrodzenia
Twój rozwój
Bezpłatne szkolenia, które dadzą Ci nowe możliwości rozwoju zawodowego i osobistego.

Otrzymasz dodatkową pomoc w postaci bezpłatnych szkoleń rozwijających Twoje umiejętności w zakresie komunikacji z klientem, prezentowania oferty, posługiwania się social mediami, planowania swojego czasu i wielu innych przydatnych umiejętności. Dzięki temu będziesz jeszcze bardziej efektywny i skuteczny w swoim biznesie.

 

Informacje o projekcie

Projekt „Kujawsko-Pomorska Strona Biznesu” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i obejmuje swoim zasięgiem województwo kujawsko-pomorskie.

Bezzwrotna dotacja w wysokości 23 500 zł będzie obligować do prowadzenia działalności gospodarczej przynajmniej przez 12 miesięcy.

PROJEKT

W ramach projektu uczestnicy otrzymają kompleksową bezpłatną pomoc szkoleniowo-doradczą w zakresie:
 • określenia predyspozycji i umiejętności przedsiębiorczych,
 • wsparcia w identyfikacji indywidualnych potrzeb,
 • szkoleń przygotowujących do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • przygotowania biznesplanu,
 • przyznania bezzwrotnej dotacji,
 • finansowego wsparcia przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej,
 • szkoleń specjalistycznych zwiększających możliwości rozwoju zawodowego i osobistego,
 • wsparcia doradców i mentorów w codziennym prowadzeniu działalności gospodarczej.

UCZESTNICY

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo z województwa kujawsko-pomorskiego, które ukończyły 30 rok życia, należących co najmniej do jednej z poniższych grup:
 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

 

Aktualności

Informujemy Państwa, iż w terminie 15.06-29.06. przyjmujemy wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego w projekcie.

Wsparcie pomostowe przyznawane jest na pisemny wniosek Uczestnika.

Lista rankingowa wg przyznanej dotacji znajduje się tutaj:

lista rankingowa wg przyznanej dotacji

Lista rankingowa kandydatów do udziału w projekcie znajduje się tutaj: 

lista rankingowa

Informujemy, że z dniem 21.05.2018 rozpoczynamy nabór biznesplanów w projekcie „Kujawsko-Pomorska Strona Biznesu”. Nabór dla osób już zakwalifikowanych do projektu kończy się dnia 25.05.2015.

Przyjmowanie zgłoszeń od kandydatów zostało zakończone. Rekrutacja trwała do 30 kwietnia 2018r.
 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Grudziądzu zaprasza Państwa do udziału w cyklu spotkań informacyjnych pt. "Załóż firmę - pracuj u siebie" dotyczących  możliwości dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie:

 • bezzwrotnych dotacji,
 • wsparcia pomostowego,
 • działań szkoleniowo-doradczych. 

Spotkanie odbędzie się 21 marca 2018 r. w godz. 9 - 12 w Brodnicy  Hotelik Centrum, ul. Kamionka 24.

Spotkanie odbędzie się 28 marca 2018 r. w godz. 9 - 12 w Grudziądzu  Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. ul. Waryńskiego 4.

Rekrutację przeprowadzimy poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej http://www.mojregion.eu w zakładce szkolenia/konferencje lub telefonicznie pod numerem (56) 62 15 820 , 797 304 124 .

 

Prosimy o potwierdzenie Państwa udziału.

W związku z zakończeniem I etapu rekrutacji tj. od 18.09.2017 r do 26.01.2018 r., informujmy, że w dniu 14.02.2018 roku zbierze się Komisja Rekrutacyjna.

 

Kontakt
 
Wysokość dofinansowania dla projektu ze środków europejskich wynosi: 4 770 275,51 zł
Okres realizacji Projektu: od 01.11.2016 do 30.11.2018
Europejski Fundusz Społeczny:  www.efs.gov.pl
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Biuro projektu
Asseco Data Systems S.A.
ul. Kurpińskiego 9, 85-950 Bydgoszcz
e-mail: stronabiznesu@assecods.pl
tel:  +48 58 550 95 08

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji kobiet i mężczyzn, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.